Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://trungtamtuhocphuocson.com/sach_tham_khao/can-ban-thien-minh-sat/" title="Căn Bản Thiền Minh Sát">Căn Bản Thiền Minh Sát

Căn Bản Thiền Minh Sát

Căn Bản Thiền Minh Sát

Những thời Pháp do Ngài MAHASI SAYADAW thuyết giảng
nhân dịp Đầu Năm Miến Điện 1320 (1959 D.L)

Maung Tha Noe dịch từ tiếng Miến Điện sang Anh

Phạm Kim Khánh dịch từ Anh sang Việt