Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://trungtamtuhocphuocson.com/sach_tham_khao/che-ngu-con-gian-trai-rong-long-tu/" title="Chế ngự cơn giận, trải rộng lòng từ (Curbing Anger, Spreading Love)">Chế ngự cơn giận, trải rộng lòng từ (Curbing Anger, Spreading Love)