Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://trungtamtuhocphuocson.com/sach_tham_khao/tuccho-pothila-duong-nuoi-phat-giao-bang-phap-niem-tam/" title=" Tuccho Pothila (Dưỡng nuôi Phật Giáo bằng Pháp Niệm Tâm)"> Tuccho Pothila (Dưỡng nuôi Phật Giáo bằng Pháp Niệm Tâm)