Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://trungtamtuhocphuocson.com/tang_kinh/tieu-bo-thanh-nhan-ky-su-iii-apadanapa%e1%b8%b7i-iii/" title="Tiểu Bộ: Thánh nhân ký sự III (Apadanapāḷi III)">Tiểu Bộ: Thánh nhân ký sự III (Apadanapāḷi III)