Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://trungtamtuhocphuocson.com/tang_kinh/tieu-tung-phap-cu-phat-tu-thuyet-phat-thuyet-nhu-vay/" title="Tiểu Bộ (Tiểu tụng, Pháp cú, Phật tự thuyết, Phật thuyết như vậy)">Tiểu Bộ (Tiểu tụng, Pháp cú, Phật tự thuyết, Phật thuyết như vậy)