Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » <a href="https://trungtamtuhocphuocson.com/tang_kinh_english/the-great-discourse-on-causation-mahanidana-sutta-dn15-and-its-commentaries/" title="Mahānidāna sutta (DN15) and its commentaries (The great discourse on causation)">Mahānidāna sutta (DN15) and its commentaries (The great discourse on causation)