Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://trungtamtuhocphuocson.com/tang_kinh_english/visuddhimagga-tika-a-study-in-paramatthamanjusa-with-special-reference-to-panna/" title="Visuddhimagga Tīkā (A Study in Paramatthamañjūsā with Special Reference to Paññā)">Visuddhimagga Tīkā (A Study in Paramatthamañjūsā with Special Reference to Paññā)