Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://trungtamtuhocphuocson.com/tangvidieuphap_bali/abhidhammapi%e1%b9%adaka-a%e1%b9%ad%e1%b9%adhakatha-a-ty-dam-chu-giai/" title="Abhidhammapiṭaka Aṭṭhakathā (A-tỳ-đàm Chú Giải)">Abhidhammapiṭaka Aṭṭhakathā (A-tỳ-đàm Chú Giải)