Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Tin tức » Giới thiệu một số trung tâm Thiền Vipassanā trong và ngoài nước

Giới thiệu một số trung tâm Thiền Vipassanā trong và ngoài nước

1. Việt Nam

– Thiền viện Phước Sơn, Biên Hòa, Đồng Nai: https://trungtamtuhocphuocson.com/

2. Thái Lan

Wat Phra Dhammakaya, Thái Lan: https://en.dhammakaya.net/

– Wat Pah Nanachat tại Thái Lan được sáng lập năm 1975 bởi Ngài Thiền Sư Ajahn Chah: https://www.watpahnanachat.org/

3. Mỹ (USA)

– Thích ca Thiền viện tại Mỹ của Hòa Thượng Thiền Sư Kim Triệu Khippapañño: http://thichcathienvien.org/default.aspx

– Tuệ Quán Thiền Viện, Santa Ana California của Hòa Thượng Thiền Sư Kim Triệu: https://tuequan.org

4. Myanmar

– Thiền viện Kyunpin tại Miến Điện của Ngài Thiền Sư Zatila: https://kyunpin.wixsite.com/vietnam

– Trường thiền Paṇḍitārāma tại Miến Điện: https://www.panditarama.org/index.php

– Thiền viện Shwee Oo Min, Yangoon, Myanmar (hiện vẫn chưa tiếp nhận thiền sinh mới từ nước ngoài đến do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid): https://ashintejaniya.org/retreat

5.

– Các trung tâm Vipassana Việt Nam do Ngài S.N. GoenKa giảng dạy theo truyền thống của Ngài Sayagyi U Ba Khin: https://www.dhamma.org/vi/schedules/noncenter/vn

– Các trung tâm Vipassana do Ngài S.N. GoenKa giảng dạy theo truyền thống của Ngài Sayagyi U Ba Khin trên thế giới: https://www.dhamma.org/en

– Buddha Dhamma foudation (1 tổ chức phi lợi nhuận thường tổ chức các buổi Dhamma Talk và các lớp học Phật pháp online: https://www.buddhadhammafoundation.com/