Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://trungtamtuhocphuocson.com/doi_chieu/mn61-kinh-giao-gioi-la-hau-la-o-rung-ambala/" title="MN61 Kinh Giáo giới La Hầu La ở rừng Ambala">MN61 Kinh Giáo giới La Hầu La ở rừng Ambala