Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » Pháp học English

Tiếng Việt English Pali Đối chiếu

Suttanta

  • The Jātaka Translation. T.W. Rhys Davids, Robert Chalmers, H.T. Francis, W.H.D. Rouse and E.B. Cowell, Ānandajoti Bhikkhu.

Vinaya

Abhidhamma

Reference

ITBMU ebooks