Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://trungtamtuhocphuocson.com/sach_tham_khao/37-pham-tro-daomot-toat-yeu-ve-nhung-yeu-to-can-thiet-cho-su-giac-ngo/" title="37 Phẩm Trợ Đạo: Những Yếu Tố cần thiết cho Sự Giác Ngộ (The Requisites of Enlightenment)">37 Phẩm Trợ Đạo: Những Yếu Tố cần thiết cho Sự Giác Ngộ (The Requisites of Enlightenment)