Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://trungtamtuhocphuocson.com/sach_tham_khao/giao-tai-a-ty-dam/" title="Giáo tài A tỳ đàm">Giáo tài A tỳ đàm

Giáo tài A tỳ đàm

Giáo tài A tỳ đàm

Tác giả: HT. Saddhammajotika

Dịch Việt: Tỳ khưu Giác Nguyên dịch

Như một viên đá trong một công trình hoằng dương Phật Pháp, như một thể hiện khiêm nhường trong tinh thần nối truyền huệ mạng của Chư Phật ba đời, ngưỡng mong công đức phiên dịch bản kinh này hãy là một động lực nâng bước chúng tôi – người dịch – tiến bộ nhanh hơn nửa trên hành trình tìn tới sự chiến thắng chính mình và mong sao, trong một hậu thân xa xôi nào đó đối với chúng tôi – Người dịch – Phật vức sẽ không là một đích điểm bất khả đạt…!

Phần công đức còn lại xin chí thiết gởi đến những hữu tình nào hướng về chúng tôi để cầu vọng phước báu .

Tỳ kheo Giác Nguyên, TL. 1989.