Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://trungtamtuhocphuocson.com/sach_tham_khao/khai-niem-va-thuc-tai-trong-tu-tuong-phat-giao-nguyen-thuy-concept-and-reality-in-early-buddhist-thought/" title="Khái niệm và Thực tại trong Tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy (Concept and Reality in Early Buddhist Thought)">Khái niệm và Thực tại trong Tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy (Concept and Reality in Early Buddhist Thought)