Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://trungtamtuhocphuocson.com/sach_tham_khao/nen-tang-phat-giao-quyen-1-tam-bao/" title="Nền tảng Phật Giáo (quyển 1) Tam Bảo">Nền tảng Phật Giáo (quyển 1) Tam Bảo

Nền tảng Phật Giáo (quyển 1) Tam Bảo

Nền tảng Phật Giáo (quyển 1) Tam Bảo

Tỳ Khưu Hộ Pháp biên soạn

Link pdf: https://trungtamtuhocphuocson.com/wp-content/uploads/2023/07/Quyen1Tambao.pdf

Link htm: https://www.budsas.org/uni/u-nentangpg/q1c0.htm

Link 22 đầu sách do Tỳ khưu Hộ Pháp biên soạn: https://archive.org/details/tu-sach-ngai-ho-phap/GuongBacXuatGia/

Audio bộ sách Nền tảng Phật Giáo do Tỳ khưu Hộ Pháp biên soạn: https://archive.org/details/Httpsgoo.glb7Na6v