Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://trungtamtuhocphuocson.com/sach_tham_khao/ngap-sau-trong-an-sung-dipa-ma-cuoc-doi-va-di-huan-knee-deep-in-grace-the-extraordinary-life-and-teaching-of-dipa-ma/" title=" Ngập sâu trong Ân Sủng – Dipa Ma: Cuộc Đời và Di Huấn (Knee deep in Grace – The extraordinary Life and Teaching of Dipa Ma)"> Ngập sâu trong Ân Sủng – Dipa Ma: Cuộc Đời và Di Huấn (Knee deep in Grace – The extraordinary Life and Teaching of Dipa Ma)