Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://trungtamtuhocphuocson.com/sach_tham_khao/nhung-bai-giang-yeu-cuong-cua-khoa-muoi-ngay-tu-tap-thien-minh-sat-tue-the-discourse-summaries/" title="Những bài Giảng yếu cương của Khóa mười ngày Tu tập Thiền Minh Sát Tuệ (The Discourse Summaries)">Những bài Giảng yếu cương của Khóa mười ngày Tu tập Thiền Minh Sát Tuệ (The Discourse Summaries)