Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://trungtamtuhocphuocson.com/sach_tham_khao/qua-tang-cuoc-song/" title="Quà tặng Cuộc sống">Quà tặng Cuộc sống

Quà tặng Cuộc sống

Quà tặng Cuộc sống

Ni sư Ayya Khema

Dịch từ tiếng Ðức: Sherab Chodzin Kohn
Dịch từ tiếng Anh: Diệu Liên Lý Thu Linh

Tôi xin dâng hiến “cuộc đời” cho Phật, Pháp, Tăng, là nơi nương trú của tôi. (Ayya Khema)