Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://trungtamtuhocphuocson.com/sach_tham_khao/tu-dien-thuat-ngu-phat-hoc-pali-anh-viet-nguyen-tac-myat-kyaw-san-lwin-ty-khuu-duc-hien-dich/" title="Tự điển thuật ngữ Phật học: Pāli – Anh – Việt">Tự điển thuật ngữ Phật học: Pāli – Anh – Việt