Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://trungtamtuhocphuocson.com/tang_kinh/tieu-bo-chuyen-thien-cung-chuyen-nga-quy/" title="Tiểu Bộ (Chuyện Thiên cung, Chuyện Ngạ quỷ)">Tiểu Bộ (Chuyện Thiên cung, Chuyện Ngạ quỷ)