Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://trungtamtuhocphuocson.com/tang_kinh_english/the-maha-sunnata-sutta-mn122-and-the-commentary-from-the-papancasudani/" title="The Mahā-Suññatā Sutta (MN122) And the Commentary from the Papañcasūdanī">The Mahā-Suññatā Sutta (MN122) And the Commentary from the Papañcasūdanī