Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://trungtamtuhocphuocson.com/tang_kinh_english/the-nidanakatha-of-the-jataka%e1%b9%adhakatha-the-story-of-gotama-buddha-vol-1/" title="The Nidānakathā of the Jātakaṭhakathā (The Story of Gotama Buddha) vol.1">The Nidānakathā of the Jātakaṭhakathā (The Story of Gotama Buddha) vol.1