Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://trungtamtuhocphuocson.com/tang_luat/tu-thanh-tinh-gioi-va-phan-su-cua-bac-xuat-gia/" title="Tứ Thanh Tịnh Giới và Phận sự của Bậc Xuất gia">Tứ Thanh Tịnh Giới và Phận sự của Bậc Xuất gia