Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Giáo thọ » Sư Thích Phước Nhựt

Sư Thích Phước Nhựt

  • Sinh năm 1977
  • Xuất gia sadi năm 2005
  • Thọ giới tỳ kheo năm 2006 (17 tuổi hạ)
  • Tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ loại xuất sắc Phật học trường Đại học truyền bá Phật giáo Nguyên Thủy ( Theravāda) quốc tế Myanmar
  • Hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ năm 3 của trường Đại học Phật giáo Quốc tế, Yangon, Myanmar
    Chuyên ngành thiền (vipassanā & samatha)
  • Đã từng tham gia tu học ở nhiều trường thiền trên khắp nơi ở Myanmar