Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://trungtamtuhocphuocson.com/sach_tham_khao/chan-de-va-tuc-de-hoa-thuong-thondara-giang-hoa-thuong-kim-trieu-hieu-dinh-va-chu-thich-ty-kheo-khanh-hy-soan-dich/" title="Chân Đế và Tục Đế">Chân Đế và Tục Đế