Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://trungtamtuhocphuocson.com/sach_tham_khao/nen-tang-phat-giao-quyen-10-phap-hanh-thien-tue-vipassanabhavana/" title="Nền tảng Phật Giáo (quyển 10) Pháp hành Thiền Tuệ (Vipassanābhāvanā)">Nền tảng Phật Giáo (quyển 10) Pháp hành Thiền Tuệ (Vipassanābhāvanā)

Nền tảng Phật Giáo (quyển 10) Pháp hành Thiền Tuệ (Vipassanābhāvanā)

Nền tảng Phật Giáo (quyển 10) Pháp hành Thiền Tuệ (Vipassanābhāvanā)

Tác giả: Tỳ Khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)

Trong khoảng thời gian chưa có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên thế gian, thì chỉ có pháp-hành thiền-định mà không có pháp-hành thiền-tuệ, mãi cho đến khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, khi ấy, mới có pháp-hành thiền-tuệ. Thật vậy, khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian đồng thời pháp-hành thiền-tuệ cũng xuất hiện cùng một lúc.