Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://trungtamtuhocphuocson.com/sach_tham_khao/nen-tang-phat-giap-quyen-9-phap-hanh-thien-dinh-samathabhavana/" title="Nền tảng Phật Giáp (quyển 9) Pháp hành Thiền Định (Samathabhāvanā)">Nền tảng Phật Giáp (quyển 9) Pháp hành Thiền Định (Samathabhāvanā)

Nền tảng Phật Giáp (quyển 9) Pháp hành Thiền Định (Samathabhāvanā)

Nền tảng Phật Giáp (quyển 9) Pháp hành Thiền Định (Samathabhāvanā)

Tác giả: Tỳ Khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)

Giới thiệu nội dung sách:

Quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định (Samathabhāvanā) là pháp-hành có trong Phật-giáo và có ngoài Phật-giáo sẽ được trình bày trong quyển này.
Pháp-hành thiền-định gồm có 40 đề-mục thiền-định:

 • 10 đề-mục thiền-định hình tròn kasiṇa.
 • 10 đề-mục thiền-định asubha.
 • 10 đề-mục thiền-định niệm niệm anussati.
 • 4 đề-mục thiền-định tứ vô-lượng-tâm (appamaññā).
 • 1 đề-mục thiền-định vật thực đáng nhờm (āhāre
  paṭikūlasaññā).
  LỜI NÓI ĐẦU 9
 • 1 đề-mục thiền-định phân tích tứ-đại (catudhātu-
  vavatthāna).
 • 4 đề-mục thiền-định vô-sắc (āruppa).