Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://trungtamtuhocphuocson.com/sach_tham_khao/vong-tu-sinh-luan-hoi-sa%e1%b9%83sarava%e1%b9%ad%e1%b9%ada/" title="Vòng Tử Sinh Luân Hồi (Saṃsāravaṭṭa)">Vòng Tử Sinh Luân Hồi (Saṃsāravaṭṭa)

Vòng Tử Sinh Luân Hồi (Saṃsāravaṭṭa)

Vòng Tử Sinh Luân Hồi (Saṃsāravaṭṭa)

Tác giả: Tỳ Khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)

Lời Nói Đầu

Phần đông nhiều người hay thắc mắc, rồi tự vấn rằng: “Ta từ đâu sinh đến đây? Chết rồi sẽ đi về đâu?”

Câu hỏi này liên quan đến kiếp quá-khứ và kiếp vị-lai của mình. Đối với hạng người phàmnhân bình thường chỉ biết kiếp hiện-tại, chứ không sao biết được kiếp quá-khứ và kiếp vị-lai.

Thật ra, tử sinh luân-hồi đề cập đến kiếp hiện-tại và kiếp vị-lai tiếp diễn nhau.