Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » KHÓA THIỀN VIPASSANĀ MINI

KHÓA THIỀN VIPASSANĀ MINI

THƯ MỜI

Kính mời chư Tăng Ni, quý Phật tử thiền sinh tham gia khóa tu ngắn ngày,

Sư Quyền hướng dẫn kĩ thuật và chia sẻ Pháp hành

Thời gian: Từ 13/02 đến 17/02/2024

Địa điểm: Thiền đường Mini Mỹ Sơn (kế Thiền đường Quốc tế)

Đối tượng: Dành cho các thiền sinh đã tham gia các khóa của Ngài Thiền Sư Zatila

Link đăng ký: https://forms.gle/3Xqkp3Mx9CPFttAi8

Trân trọng đón tiếp chư quý vị.

Ban Tổ chức.

Trong tâm từ!