Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Tưởng: Saññā

Tưởng: Saññā

Vi diệu pháp khóa I – HT. Bửu Chánh

Tưởng là trạng thái nhớ lại, hồi tưởng lại những cảnh vật đã qua, đã mất, đã diệt mà trước kia đã từng gặp.
Tưởng có 6 loại là: sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng.

Toát yếu A tỳ đàm – Tỳ kheo Giác Giới

Là sự nhận biết do ấn tượng. Tưởng có trạng thái là nhớ biết, có nhiệm vụ là tạo ấn tượng giúp nhận biết. Có biểu hiện là nhận ra nhờ có ấn tượng, có nhân gần là cảnh tượng tái hiện.